news & activities

ຄະນະກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະເເຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ສະຖານີດາວທຽມພາກພື້ນດິນ

The Leadership of Department of Mass Media visited LAOSAT Station on December 01, 2020.

December 01, 2020. The Director of Mass Media Department, Mininstry of Information Culture and Tourism visited LAOSAT station for discussion and recomamdetion of the Satellite TV service. 

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 1 ທັນວາ 2020, ຄະນະກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະເເຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ສະຖານີດາວທຽມພາກພື້ນດິນ ແລະໄດ້ຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວແຊັດ ທີ່ສະຖານີດາວທຽມພາກພື້ນດິນ, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ພ້ອມຄະນະ ແລະ ຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ສີສັນ ປອງນະທີ ຮອງອໍານວຍການບໍລິສັດ ພ້ອມຄະນະຮັບຜິດຊອບ.