news & activities

ວິຊາການເຕັກນິກບໍລິສັດ ແລະ ວິຊາການເຕັກນິກຂອງ ສະຖານີໂທລະພາບກອງທັບ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ສຳຫລວດບໍລິເວນນ້ຳຖ້ວມ.

LAOSAT technical coworkers and technical of armies rescued the floating area in Svannakhet Province.

LAOSAT technical coworkers and technical of armies rescued the floating area in Svannakhet Provincial for uplink satellite KU band and News report to Channel LATV 7 on this October of 21, 2020.

 

ວິຊາການເຕັກນິກບໍລິສັດ ແລະ ວິຊາການເຕັກນິກຂອງ ສະຖານີໂທລະພາບກອງທັບ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ສຳຫລວດບໍລິເວນນ້ຳຖ້ວມເພື່ອ ອັບລິງສັນຍານດາວທຽມ ໃນລະບົບ ku band ໃຫ້ແກ່ ຊ່ອງໂທລະພາບກອງທັບ LATV 7 ແລະຕິດຕາມລາຍງານຂ່າວ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ທີ່ເມືອງຈຳພອນ ເມືອງ ສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 21.10.2020.