news & activities

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 1,630,000,000 ກີບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ລັດຖະບານຕ້ານ COVID-19

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ມອບເງິນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສັນຍານດາວທຽມ, ລະບົບອີນເຕີເນັດ ແລະ ຊຸດຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ *ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ: *1,630,000,000 ກີບ*