news & activities

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ
ເຖິງ: ລູກຄ້າ ແລະ ຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງທຸກທ່ານ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຊິມເນັດຂອງ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະໂຫຍດສູງສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທຸກໆທ່ານເພື່ອຊາບວ່າ: ທ່ານທີ່ໄດ້ຊື້ຊິມເນັດຈາກ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ແຕ່ປີ 2020 ຄືນຫຼັງ, ແລະ ໝາຍເລກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ການນຳໃຊ້ ໃຫ້ເປີດນຳໃຊ້ ກ່ອນວັນທີ: 30 ກັນຍາ 2023, ຖ້າກາຍກຳນົດ ໝາຍເລກ ຂອງທ່ານຈະຖືກລົບລ້າງອອກຈາກລະບົບ ແລະ ຈະຕົກເປັນກຳມະສິດຂອງບໍລິສັດ
ຂໍຂອບໃຈ ທຸກໆທ່ານທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
Contact Call Center: 021 228 118
WhatsApp: 020 55 523 689