news & activities

ບໍລິສັດດາວທຽມລາວເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ເປັນກຽດໃນການຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມທ່ຽວຊົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2023, ບໍລິສັດດາວທຽມລາວເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ເປັນກຽດໃນການຕ້ອນຮັບ ນ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ຄະນະຄູ-ອາຈານ ໂຮງຮຽນອານຸບານ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ ວຽງສະຫວັນ2 ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມທ່ຽວຊົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ສະຖານີດາວທຽມລາວພາກພື້ນດິນ ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຂອງວີຊາການ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ.