news & activities

ສະບາຍດີ ປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2566

ລາວແຊັດຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ທຸກທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກສັນ, ຄິດສິ່ງໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ສິ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ປີເກົ່າຜ່ານໄປ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ດ້ວຍໃຈເບີກບານ ພົບແຕ່ສິ່ງດີໆຕະຫຼອດທັງປີ