news & activities

Celebrate National Post and Telecommunication Day 58th anniversary

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 58ປີ ( 13 ມີນາ 1965-2023 ) ຢ່າງສຸດໃຈ.