ໂປຼໂມຊັ່ນພິເສດ ຮັບໂຊກ 2 ຊັ້ນ ສຳລັບລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຄ່າຮັບຊົມຜ່ານ App M-money

ໂປຼໂມຊັ່ນພິເສດ ຮັບໂຊກ 2 ຊັ້ນ ສຳລັບລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຄ່າຮັບຊົມຜ່ານ App M-money
- ຊັ້ນທີ1: ຮັບໂປໂມຊັ່ນ ຈ່າຍ 1 ປີ ແຖມ 1 ປີ, ຈ່າຍ 2 ປີ ແຖມ 2 ປີ
- ຊັ້ນທີ2: ໄດ້ຮັບຄູປອງລຸ້ນຮັບລາງວັນ (ໜໍ້ໄຟຟ້າ) 5 ລາງວັນ