ໂປຣໂມຊັ່ນຄ່າຮັບຊົມ

ໂປຣໂມຊັ່ນຄ່າຮັບຊົມ

ໂປຣໂມຊັ່ນຄ່າຮັບຊົມ

  • ຈ່າຍ 1 ປີ ແຖມ 3 ເດືອນ/ 300,000 ກີບ
  • ຈ່າຍ 2 ປີ ແຖມ 6 ເດືອນ/ 500,000 ກີບ
  • ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ເມສາ ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2024 

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

  • Tel 021 228 228
  • Whatsapp 020 5254 0007