LAOSAT ຈັດໂປໂມຊັ່ນ 2 ຊັ້ນ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຈາຍຄ່າຮັບຊົມໃນໄຍນີ້

LAOSAT ຈັດໂປໂມຊັ່ນ 2 ຊັ້ນ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຈາຍຄ່າຮັບຊົມໃນໄຍນີ້

LAOSAT ຈັດໂປໂມຊັ່ນ 2 ຊັ້ນ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຈາຍຄ່າຮັບຊົມໃນໄຍນີ້

ມີແພັກເກັດໃຫ້ທ່ານເລືອກ

ຊັ້ນທີ່ 1 ແຖມເດືອນຮັບຊົມ

 

- 1 ປີ/ 220,000 ກີບ ແຖມ 3 ເດືອນ

- 2 ປີ 400,000 ກີບ ແຖມ 6 ເດືອນ

ຊັ້ນທີ່ 2 ໄດ້ຮັບຄູປອງລຸ່ນຮັບໂຊກ

- ຮັບຊົມ Free 2 ປີ 1 ລາງວັນ

- ຮັບຊົມ Free 1 ປີ 10 ລາງວັນ

- ຮັບຊົມ Free 6 ເດືອນ 15 ລາງວັນ