ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບຊຸດຈານດາວທຽມລາວເພື່ອໃຫ້ ພຣະອາຈານ

6-5-2017 ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບຊຸດຈານດາວທຽມລາວເພື່ອໃຫ້ ພຣະອາຈານ ພົງສະຫວັນ ອານຸສິນ ວັດຫຼັກ 29 ຫົວໜ້າສາຂາ ມູນນິທິ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນທຸກຍາກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ນຳເຄື່ອງບໍລິປະໂພກເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຊູກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ ພຣະອາຈານ