ແລງວັນທີ 29 03 2017 ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ຕັ້ງບູ໊ດ ໂຄສະນາຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ໃນງານຄອນເສີດ ແບັງຄ໌

ແລງວັນທີ 29 03 2017 ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ຕັ້ງບູ໊ດ ໂຄສະນາຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ໃນງານຄອນເສີດ ແບັງຄ໌ ແລະ ປລາມມີ່ ທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ