ການຝຶກອົບຮົມຊຸດທຳອິດໃຫ້ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ ອິດສະຫຼະ

ການຝຶກອົບຮົມຊຸດທຳອິດໃຫ້ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ ອິດສະຫຼະ

ການຝຶກອົບຮົມຊຸດທຳອິດໃຫ້ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ ອິດສະຫຼະ ຈາກທາງ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊິຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ສຳເລັດລົງ ໂດຍຜູ້ທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເກີດລາຍຮັບຈາກການຂາຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມ LAOSAT HD
 
ທ່ານໃດສົນໃຈຢາກເປັນຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງອິດສະຫຼະນຳພວກເຮົາ ໂດຍຈະມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຟຣີ
 
ສາມາດຢືນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການດາວທຽມລາວ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ສູນການຄ້າ ວຽງຈັນເຊັນເຕີຊັ້ນ 1 ໃກ້ກັບຮ້ານພິຊຊ່າ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ 021 228 228
 
https://www.facebook.com/laosattv/photos/a.320552695148744/550990355438309/?type=3&theater