ໃນວັນທີ 06 05 2017 ຜ່ານມານີ້ທາງ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ

ໃນວັນທີ 06 05 2017 ຜ່ານມານີ້ທາງ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ເຂົ້າໄປຖວາຍຊຸດຈານດາວທຽມ LAOSAT HD

ໃນວັນທີ 06 05 2017 ຜ່ານມານີ້ທາງ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ເຂົ້າໄປຖວາຍຊຸດຈານດາວທຽມ LAOSAT HD ໃຫ້ແກ່ ພຣະອາຈານ ພົງສະຫວັນ ອານຸສິນ ທີ່ວັດຫຼັກ 29 ຫົວໜ້າສາຂາ ມູນນິທິ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນທຸກຍາກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ນຳເຄື່ອງບໍລິໂພກເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ