ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າໄປຖວາຍເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ໂທລະພາບ LAOSAT HD ເພື່ອໃຫ້ພະອາຈານ ແລະ ຄູບາ ພາຍໃນວັດ

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າໄປຖວາຍເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ໂທລະພາບ LAOSAT HD ເພື່ອໃຫ້ພະອາຈານ ແລະ ຄູບາ ພາຍໃນວັດ ໄດ້ຮັບຊົມຊ່ອງໂທລະພາບຂອງປະເທດລາວ ຄົບ 6 ຊ່ອງ ວັດພູສະເຫຼົ້າ ແຂວງຈຳປາສັກ.