ທີມງານ LAOSAT ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານ

8-6-2017 ທີມງານ LAOSAT ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານ ດາວທຽມລາວ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ3 ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.