ຂໍຂອບໃຈ ສຳຫຼັບລູກຄ້າ VIP ທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານ LAOSAT HD

ຂໍຂອບໃຈ ສຳຫຼັບລູກຄ້າ VIP ທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານ LAOSAT HD ໃນການສັ່ງຈອງໂທລະສັບ HUAWEI P10/ P10 Plus

ຂໍຂອບໃຈ ສຳຫຼັບລູກຄ້າ VIP ທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານ LAOSAT HD ໃນການສັ່ງຈອງໂທລະສັບ HUAWEI P10/ P10 Plus