ການຢຸດຕິກນອອກອາກາດ ຊ່ອງລາຍກິລາ Bein Sport ແລະ ບາງຊ່ອງລາຍການ ໂທລະພາບຂອງຕ່າງປະເທດ

ການຢຸດຕິກນອອກອາກາດ ຊ່ອງລາຍກິລາ Bein Sport ແລະ ບາງຊ່ອງລາຍການ ໂທລະພາບຂອງຕ່າງປະເທດ

ແຈ້ງການ ເຖີງລູກຄ້າ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື
ເລື່ອງ: ການຢຸດຕິກນອອກອາກາດ ຊ່ອງລາຍກິລາ Bein Sport ແລະ ບາງຊ່ອງລາຍການ ໂທລະພາບຂອງຕ່າງປະເທດ ຜ່ານກ່ອງຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ LAOSAT HD
ບໍລິສັດ ຕ້ອງຂໍອະໄພເປັນຢ່າງສູງ ຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະດວກໃນການຮັບຊົມຊ່ອງໂທລະພາບ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຊ່ວງເວລານີ້ດ້ວຍ.