ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດ ສູນບໍລິການ ຈານດາວທຽມລາວ ໃນເຂດເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ບໍລິການ.

LAOSAT opened a Customer Service Center in Xaythany District, Vientiane, to let the customer better contact in the area.

LAOSAT opened a Customer Service Center in Xaythany District, Vientiane, to let the customer better contact in the area.