ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດ ສູນໃຫ້ບໍລິການ ຈານດາວທຽມລາວ ໃນເຂດເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ບໍລິການ.

LAOSAT opened a Customer Service Center in Sikhod District, Vientiane. To let the customer better contact in the area.

LAOSAT opened a Customer Service Center in Sikhod District, Vientiane. To let the customer better contact in the area.