news & activities

ພິທີທຳລາຍຈານດາວທຽມ ແລະ ອຸປະກອບຮັບສັນຍານໂທລະພາບ ມູນຄ່າ 190 ລ້ານກວ່າກີບ

  ພິທີທຳລາຍສິນຄ້ານອກລະບົບປະເພດຈານດາວທຽມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບທີ່ນຳເຂົ້າ - ຈຳໜ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020 ທີ່ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ 32, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ