ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນນະມັດສະການພຣະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນນະມັດສະການພຣະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນນະມັດສະການພຣະທາດຫຼວງວຽງຈັນ